Уведомление за поверителност

В Карлсберг Груп наша мисия е да произвеждаме бира за по-добро бъдеще. Да се усъвършенстваме и да подобряваме представянето си е част от нашето ДНК. Този ни подход прилагаме не само в пивоварството, но и във всички дейности на Карлсберг Груп и във всичко, което правим, включително и в защитата на личните данни. Ние вярваме, че защитата на личните данни е от изключително значение и постоянно се стремим да я подобряваме всеки ден. „Лични данни“ са всяка информация, която се отнася до Вас.

Това Уведомление за поверителност се отнася до Вас, ако Вие купувате стоки от нас, получавате услуги от нас, Вие сте наш бизнес партньор или доставчик, Вие сте посетител в някоя от нашите локации или офиси, кандидатствате за работа , участвате в нашите събития или промоции или по друг начин взаимодействате с нас, включително и като използвате нашите уебсайтове или приложения или като комуникирате с нас през социални медии или други платформи.

Ако сте наш съществуващ клиент, потребител, бизнес партньор или доставчик, детайлите за това как използваме личните Ви данни, може да са описани в договора Ви с нас. Други известия, свързани с начините, по които бихме искали да използваме личните Ви данни (включително и вариантите да участвате в тях или да се откажете за определени потребители), може да Ви бъдат предоставени когато събираме лични данни от Вас.

Кой използва Вашите лични данни?

За целите на взаимодействията Ви с Карлсберг България АД, ЕИК 127015636,гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София, сгр. 10, ет. 4,] (‘Карлсберг България’, „ние“, „нас“, „наше“), можем да използваме и обработваме лични данни, свързани с Вас. Карлсберг България е част от глобална група компании. В тази връзка, можем да споделим личните Ви данни с нашите представителства, с нашата основна холдингова компания и с нейните представителства („представителства на Карлсберг Груп“) за целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Всяка от тези компании може да обработва и използва личните Ви данни за целите, посочени в това Уведомление за поверителност, независимо и по своя собствена инициатива.

С Кого можем да споделим личните Ви данни?

Освен с останалите представителства на Карлсберг, ние може в някои ситуации да споделим Вашите лични данни и с трети страни като бизнес партньори, доставчици, снабдители, консултанти, агенции, клиенти, потребители, държавни агенции, съдилища, както и ИТ хостинг компании и доставчици на услуги, които ние използваме за поддръжка на ИТ средата на групата („Трети страни“). Споделяме лични данни само когато това е релевантно и необходимо, за да изпълняваме дейностите, описани в това Уведомление за поверителност. Например за изпълнение на поръчките Ви, за обработване на плащания или предоставяне на помощни услуги. За повече информация относно това с кого споделяме личните Ви данни, моля, консултирайте се с всички дейности, описани в това Уведомление за поверителност, където ще намерите повече подробности.

Как използваме личните Ви данни

За всички дейности, споменати по-долу, известяваме целта, за която използваме личните данни; за чии данни се отнася; категориите използвани лични данни; правните основания, които имаме за използването им; източникът, откъдето сме получили личните данни; колко дълго съхраняваме личните данни и с кого можем да ги споделим.

В зависимост от конкретната ситуация, можем да използваме личните Ви данни за следните дейности (моля, кликнете върху всяка дейност, за да научите повече):

• Посетители на нашите уебсайтове • Посетители на нашите профили в социалните медии • Посетители на нашите офиси и площи • Събития • Промоции и състезания • Маркетингови дейности (писма с новини/нюзлетър) • Потребители на нашите апликации (апове) • Познания за нашите клиенти и потребители • Управление на клиентите (барове, ресторанти и т.н.) • Управление на потребителите (частни лица) • Бизнес партньори и управление на доставките • Бизнес операции • Операции по съответствие • Наемане на кадри

Трансфер на личните Ви данни извън Европейския съюз („ЕС“) и извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“)

Някои от представителствата на Карлсберг Груп, както и трети страни, с които споделяме личните Ви данни, може да се намират в държави извън ЕС и/или европейското икономическо пространство. Когато ние предаваме Вашите лични данни на представителства на Карлсберг Груп или на трети страни, разположени извън ЕС и Европейското икономическо пространство, е възможно да предприемем определени допълнителни дейности, за да защитим съответните лични данни. Някои държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство са одобрени от Европейската комисия като предоставящи необходимите защити според законите за защита на данните на ЕС и Европейското икономическо пространство и, в такива случаи, не са необходими допълнителни мерки за защита при трансфер на личните Ви данни в такива юрисдикции. В държавите, които не са получили такова одобрение, ние ще използваме подходящи мерки за защита, за да запазим личните Ви данни, които се трансферират, като стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия; Споразумение за поверителност между ЕС и САЩ или други, за да гарантираме, че личните Ви данни са адекватно защитени.

Как защитаваме личните Ви данни

Защитата на личните Ви данни е наш основен приоритет.. Ние се придържаме към международно признатите стандарти за сигурност и съхраняваме личните Ви данни на защитени сървъри. Всички лични данни се третират като конфиденциална информация от тези, които имат право да ги обработват и използват. Овен това ние ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до тези хора, които имат нужда от достъп. Редовно провеждаме вътрешни одити и последващи проверки, за да проверим дали нашите мерки са подходящи и да гарантираме, че спазваме международно признатите стандарти за сигурност и политикитени . Когато сме Ви дали (или когато сте избрали) парола, която Ви дава достъп до някои части от нашите уебсайтове или други платформи, Вие носите отговорността да пазите конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата си с никого. За съжаление предаването на информация през Интернет не е напълно сигурно. Въпреки че даваме най-доброто от себе си, за да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, предавани през нашите уебсайтове – всяко предаване на данните е на Ваша собствена отговорност. Щом получим данни, използваме стриктни процедури и инструменти за защита с цел предотвратяване на неоторизиран достъп.

Съгласие

В някои определени обстоятелства, може да се наложи да поискаме изричното Ви съгласие, за да използваме личните Ви данни. Но в повечето случаи ще ги обработваме за целите, описани в това Уведомление за поверителност и няма да е необходимо нито подходящо да се предоставя допълнително съгласие. Ако правното основание за използването на Вашите лични данни е наличието на съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си като попълните формата за контакт и ни информирате за желанието си. Ако изберете да оттеглите съгласието си, ние няма повече да използваме личните Ви данни, основаващи се на това съгласие. Оттеглянето няма да отмени законността на употребата на данните преди самото оттегляне. В някои случаи можем да продължи да използваме личните Ви данни след оттеглянето на съгласието, ако законът го позволява.

Вашите права

Ако ние използваме Вашите лични данни за дейностите, описани в това Уведомление за поверителност, е разположен в ЕС и/или в Европейското икономическо пространство, Вие можете: • да поискате повече подробности за начина, по който използваме личните Ви данни, включително и да получите копие от личните Ви данни; • да поискате да коригираме, редактираме или изтрием личните Ви данни; • да поискате да ограничим употребата на личните Ви данни; • да възразите на използването на личните Ви данни или на използването им за директен маркетинг, или за автоматично взимаме на решения, включително профилиране; • да поискате да трансферираме личните Ви данни на Вас или на трета страна (пренос на данни) Ако използваме личните Ви данни според нашия законен интерес, Вие можете по всяко време да възразите да ги използваме спрямо това конкретно правно основание. Моля, имайте предвид, че тези права са обект на някои изключения и не всички от тях са налични във всяка държава. Това може да е породено от задължения, които са ни наложени , като например друг закон, изискващ да съхраняваме личните данни, да защитаваме правата и свободите на другите или подобни. Ние винаги прави най-доброто с цел внимателна оценка на всяко запитване и предоставяме причините, ако не предприемем действия. Ако искате да упражните правата си, можете да се свържете с нас през формата за контакт.

Как се подава оплакване

Ако имате въпроси, които не могат да бъдат изяснени чрез вътрешен диалог с нас или искате да подадете оплакване, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София. За повече информация как да подадете оплакване, моля посетете сайта на Комисията www.cpdp.bg . Можете също така да се свържете с местния орган, отговорен за защита на данните.

С кого мога да се свържа относно това Уведомление за поверителност?

Ако имате въпроси или коментари за начина, по който Карлсберг България използва Вашите лични данни или относно това Уведомление за поверителност, можете да се свържете с нас чрез тази форма за контакт.

Редакции на Уведомлението за поверителност

Всички изменения на това Уведомление за поверителност ще бъдат съобщени на тази страница и, когато това е необходимо, известени до Вас чрез имейл. Моля, следете регулярно, за да видите дали има изменения или промени в това Уведомление за поверителност. Последна редакция на Уведомлението за поверителност – април 2020 г.

Къде

си?