Pravidla stránky

Naše společnost Carlsberg Breweries A/S vytvořila tuto stránku sociálních sítí, abyste mohli být v obraze o tom, co se děje ve světě Somersby, klást dotazy, podávat návrhy, vkládat obrázky a uvádět své názory na témata týkající se Somersby. Vítáme zpětnou vazbu a připomínky zákazníků a ostatních uživatelů sociálních sítí a připomínky, zprávy a ostatní věci vložené na tuto stránku zákazníky a ostatními uživateli sociálních sítí před jejich zveřejněním nijak neupravujeme. Případný urážlivý, útočný nebo protizákonný obsah nám prosím nahlaste na marketing@budvar.cz.

Zajišťujeme, aby veškerá naše marketingová sdělení byla společensky odpovědná a v souladu s pravidly správné praxe. Tyto požadavky musí splňovat rovněž veškerý materiál na naší stránce sociálních sítí, včetně materiálu vloženého jejími uživateli. Vyhrazujeme si právo odstranit obsah, který může tyto požadavky porušovat včetně mimo jiné jakýchkoli obrázků zpodobňujících osoby mladší 25 let a propagace nadměrné nebo neodpovědné konzumace nebo cizích výrobků.

Vyjádření, komentáře, obrázky, videa a ostatní materiál vložený fanoušky na tuto stránku nemusí být nutně v souladu s názory a hodnotami naší společnosti.

Našim cílem je zajistit, aby tato stránka sociálních sítí byla pro všechny fanoušky vítanou možností vyjadřovat se, a proto vás – uživatele – žádáme, abyste se laskavě řídili následujícími pravidly a brali na vědomí, že obsah, jenž jim nevyhovuje, bude (nebo již byl) našim editorem odstraněn.

Jazyk

Berte prosím ohled na ostatní a zdržte se používání neuctivých vyjádření, explicitních sexuálních narážek a jakýchkoli nevhodných výrazů všeobecně.

Ohleduplnost

Ohleduplnost je důležitá. Neakceptujeme vyjádření nebo obrázky, které jakýmkoli způsobem obtěžují, ohrožují nebo hanobí ostatní.

Obrázky a videa

Neakceptujeme neslušný, obscénní, urážlivý nebo hanobící materiál. Sem patří také obrázky nebo videa ukazující osoby mladší 25 let. Také neakceptujeme materiál ukazující neodpovědné pití alkoholu nebo opilost.

Spamy

Vyjadřujte se prosím pouze k tématům týkajícím se Somersby. Nemáme zájem o materiál propagující cizí výrobky nebo akce.

Propagace jiných subjektů

Na této platformě se mohou objevovat propagační materiály nepatřící na stránku sociálních sítí Somersby. Nad texty nebo obrázky v nich obsaženými nemáme kontrolu a neztotožňujeme se s nimi.

Odkazy na stránky a zdroje jiných subjektů

Odkazy na naší stránce sociálních sítí na stránky a zdroje jiných subjektů slouží pouze pro vaši informaci. Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za žádné ztráty nebo škody mohoucí vám vzniknout jejich použitím.

Dále si vás dovolujeme odkázat na pravidla pro používání sociálních sítí, s nimiž se můžete seznámit zde:

  • ormulace práv a povinností při používání Facebooku („Facebook‘s Statement of Rights and Responsibilities“): https://www.facebook.com/terms.php
  • Podmínky pro používání YouTube („YouTube’s Terms & Conditions“): https://www.youtube.com/static?template=terms
  • Podmínky pro používání Instagramu („Instagram’s Terms of Use“): https://help.instagram.com/478745558852511
  • Podmínky pro používání Twitteru („Twitter’s Terms of Service“): https://twitter.com/en/tos#intlTerms

Respektujeme ochranu údajů: Naše Prohlášení o ochraně soukromí („Privacy Notice“) se vztahuje na veškeré osobní údaje, které s námi sdílíte na této stránce a platforma má vlastní pravidla pro ochranu soukromí.

Na závěr je třeba uvést, že veškerý obsah na této stránce je určen pouze pro osoby nad zákonnou věkovou hranicí pro konzumaci alkoholu v zemi, jejímiž jsou občany a žádáme vás, abyste jej nesdíleli s osobami pod touto věkovou hranicí.

Carlsberg Breweries A/S chce přispívat k tomu, aby každé chvíle spojené s pitím alkoholu byly doprovázeny společensky odpovědným jednáním, a proto konzumujte alkohol odpovědně. Bližší informace jsou na http://www.responsibledrinking.org.

Kontaktovat nás můžete na marketing@budvar.cz.

Budeme rádi, když budete mít pochopení pro výše uvedené - vítejte na naší stránce!

Kde

jste?