Moj Somersby punč trenutak

Uživaj u zimskoj cozy atmosferi uz Somersby i osvoji Somersby Gift Box!

PRAVILNIK

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je CARLSBERG CROATIA d.o.o., Koprivnica, Ulica Danica 3, OIB 09520995772. Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama ili Facebooka.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „Moj Somersby punč trenutak”“. Nagradni natječaj CARLSBERG CROATIA d.o.o. odvija se od 14. prosinca 2022. do 21. prosinca 2022. godine zaključno s 23:59 na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici (SomersbyCroatia) i Instagram stranici (@somersbycroatia) SomersbyCroatia. Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 23. prosinca 2022. na Facebook i Instagram stranici Priređivača.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda te ostvarivanje promidžbe Instagram i Facebook profila SomersbyCroatia kao Priređivača nagradnog natječaja.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika CARLSBERG CROATIA d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. U obzir se neće uzeti igrači koji su u protekla 3 mjeseca osvojili nagradu na nekom od natječaja na Facebook stranici Somersby Croatia. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju korisnici trebaju objaviti autorsku fotografiju na kojoj uživaju u zimskoj cozy atmosferi uz Somersby cider - unutar komentara ispod objave vezane za nagradni natječaj na Facebook stranici SomersbyCroatia, pod uvjetima korištenja koje definira Facebook i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Facebook profila. Odnosno, objaviti autorsku fotografiju na kojoj uživaju u zimskoj cozy atmosferi uz Somersby cider na svom otvorenom Instagram profilu ili Instagram storyju uz označavanje profila @somersbycroatia, pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila. Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj fotografija u komentaru ispod objave vezane za nagradni natječaj na Facebook profilu (SomersbyCroatia) te objaviti neograničen broj fotografija na svom Instagram profilu ili kroz Instagram story uz označavanje profila @somersbycroatia. Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Zbog dostave kontakt informacija, objavljeni su dobitnici dužni javiti se priređivaču natječaja putem privatne poruke na Facebooku ili Instagramu SomersbyCroatia. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja te obrisati njihove komentare u sljedećim slučajevima:

Ako objavljeni komentari nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja Ako se komentar ne pridržava teme natječaja Ako je komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja Ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja Ako organizator utvrdi da je Sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom komentara Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja Ako sudionik natječaja poziva na prekomjernu konzumaciju alkohola Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju Ako se krše tuđa autorska prava Ako se krši 'Terms of use' Facebooka i/ili Instagrama Ako sudionik prekrši ova Pravila

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 11. Članka 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje ukupno:

4 x Somersby punč kutija koju dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu, i to:

2 x Somersby punč kutija za dobitnike prijavljene putem Somersby Croatia Facebook stranice 2 x Somersby punč kutija za dobitnike prijavljene putem somersbycroatia Instagram stranice

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika Somersby poklon paketa obavit će se u sjedištu CARLSBERG CROATIA d.o.o. od strane žirija. Od pristiglih komentara, žiri će odabrati ukupno 4 dobitnika/ce na Facebooku i Instagramu koji osvajaju predviđene nagrade.

Kriteriji su kreativnost i originalnost pristiglih autorskih fotografija. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 8. Objava rezultata nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook i na Instagram stranici SomersbyCroatia.

Članak 9. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici se moraju javiti organizatoru privatnom porukom putem Facebook ili Instagram stranice SomersbyCroatia u roku od 24 sata nakon objave dobitnika. Dobitnici će nagradu dobiti poštom na adresu.

Članak 10. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 14. prosinca 2022. na Facebook i Instagram stranici SomersbyCroatia.

Članak 11. Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja. Kriteriji su kreativnost i originalnost pristiglih fotografija i videa, a dodatno će biti vrednovane one prijave koje na fotografiji/videu uključuju osobe uz Somersby cider.

Članak 13. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) nagradnog natječaja.

Članak 14. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe

(ne)funkcioniranje interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja

postavljeni komentari na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje su spomenute u komentaru te da postavljanjem istog neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

U slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Zagreb, 14. prosinca 2022. CARLSBERG CROATIA d.o.o., Ulica Danica 3, Koprivnica * CARLSBERG CROATIA d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada. Javni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime.

CountrySelector.SubTitle

CountrySelector.Title