A COOKIE-KAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

Üdvözöljük

Üdvözöljük a Carlsberg Hungary Kft. által fenntartott www.somersby.hu oldalon. A cookiekkal kapcsolatos jelen irányelvek célja, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a tőlük származó információk cookie-k és a felhasználók nyomon követésére szolgáló más technológiai megoldások segítségével történő gyűjtésének gyakorlatáról.

A cookie-k használatára vonatkozóan szükséges beleegyezéssel kapcsolatos jogszabályi háttér áttekintése

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie- kat az Ön berendezésén.

Az e szabálynak való megfelelés érdekében a következő négy lépést tettük: i. Azonosítottuk az e webhelyen keresztül használt cookie-kat és a nyomon követésre szolgáló más technológiai megoldásokat, a cookie-k használatának célját, valamint a kapcsolódó információkat, például a cookie-k lejáratát, továbbá hogy saját (first party) vagy idegen (third party) cookie-król van-e szó. ii. Egyértelmű és átfogó tájékoztatást adtunk a webhely cookie-jairól. iii. Döntöttünk a webhely cookie-jaira vonatkozó beleegyezés megszerzésére vonatkozó megfelelő stratégiát illetően.

A webhelyen alkalmazott, a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos stratégia

A cookie-k és a hasonló, a felhasználók nyomon követésére szolgáló technológiai megoldások (például a nyomon követési képpontok és a weboldali szkriptek) (a továbbiakban: a cookie-k) használata a fentiekben részletezettek szerint a felhasználó beleegyezéséhez kötött. A bármilyen jellegű cookie-hoz megfelelő, a beleegyezés megszerzésére irányuló stratégia részeként a jelen irányelvekben és mellékletében tájékoztatjuk felhasználóinkat a következőkről: • ki szolgálja ki a cookie-t (saját vagy idegen cookie) • milyen adatokat gyűjt a cookie • milyen célokat szolgál a cookie • a cookie működésének időtartama • annak a webhelynek a jellege, amelyen keresztül a cookie-t elhelyezték.

A beleegyezést igénylő cookie-k esetében az alábbi megközelítést alkalmazzuk a látogatók beleegyezésének megszerzésére: a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájáruláson alapuló stratégiát alkalmazunk (például olyan bannert/felugró ablakot, amely az ilyen cookie használata előtt a látogató beleegyezését kéri). A cookie-k típus szerinti ismertetése (szemben a pontos elnevezés szerinti ismertetéssel): Tekintettel a webhelyeken keresztül használt cookie-k jelentős számára, az „A” melléklet szerinti értékelés nem egyesével ismerteti és értékeli az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegét. Az értékelés ehelyett kategóriák szerint csoportosítja a cookie-kat (például „hirdetési cookie-k”, „elemzésre szolgáló cookie-k” stb.), és az egyes kategóriák esetében vizsgálja a magánszférát érintő jelleget, figyelembe véve az adott kategóriába tartozó cookie-k sajátos funkcióit. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók egyszerűbb és érthetőbb tájékoztatást kapjanak a cookie-król.

MEGJEGYZÉS: Az ezen a webhelyen keresztül használt cookie-típusok értékelése az „A” mellékletben található. Az értékelés tájékoztat a cookie-k céljáról, működési idejéről, „A cookie-k tiltása” részben pedig a cookie-k visszautasításáról.

Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, a Carlsberg Hungary Kft. adatkezelést végez a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát egyes cookie-k esetében összekapcsolhatók a felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval.

Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 14-18. §-ban meghatározott jogokkal élhet, így különösen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy zárolását; továbbá az Info tv. 21. §-a szerint – az ott meghatározott feltételek teljesülése – esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, az Infotv. 23. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet, valamint az Infotv. 52. §(1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.

A Hatóság elérhetőségei:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

Az Info törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, felhasználói élmény növelése, azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá a felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek keretében célzott reklámok eljuttatása a felhasználók számára; az egyes típusú cookie-k esetében az adatkezelési célok a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben kerülnek részletezésre. Az adatokat a Carlsberg Hungary Kft. a fenti célok eléréséhez szükséges, de legfeljebb a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben megjelölt időtartamig kezeli.

Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A velünk való kapcsolatfelvétel

Ha kérdése, észrevétele vagy problémája van a cookie-kal kapcsolatos irányelveket illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következőképpen:

Carlsberg Hungary 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. +36-23-888-514 vevoszolgalat@carlsberg.hu

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása_

Ha változna a jelen irányelv, akkor a módosított irányelvet ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja: 2016. június 01.

A melléklet: a webhelyen felhasznált sütik típusai

A Carlsberg Hungary Kft. által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa A webhely alapvető céljait és funkcióit biztosító sütik PHPSESSID cisession isage likedfa- cebookpagelayershow cookie_enabled

Forrás Carlsberg Hungary Kft.

Cél Ezek a sütik feltétlenül szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez. A segítségükkel gondoskodunk webhelyünk biztonságáról és hatékony üzemeltetéséről.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütiket webhelyünk legutolsó felkeresése után egy hónappal automatikusan törli a rendszer az Ön eszközéről.

Hogyan lehet letiltani? A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek bön- gészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

Süti típusa Webhely élménynövelő sütik

Forrás Carlsberg Hungary Kft.

Cél Ezekkel a sütikkel javíthatjuk webhelyünk teljesítményét és használhatóságát Megállapíthatjuk velük például, hogy az Ön böngészőjében futhatnak-e webhelyünk („parancs- fájl” nevű) programocskái, amelyek bővítik webhelyünk funkcióit, vagy megjegyezhetjük a webhelyre vonatkozó egyéni beállításait (mint pl. betűméret vagy nyelvi beállítások).

Lejárat Az ilyen célból általunk beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan töröl a rendszer az Ön eszközéről.

Hogyan lehet letiltani? A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

A Carlsberg Hungary Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa Elemzéscélú sütik és technológiák: utma, utmb, utmc, utmz

Forrás Google Analytics

Cél Ezekkel a sütikkel gyűjtjük a látogatók webhelyhasználati szokásaira vonatkozó információkat. Ezekből az információkból jelentéseket készítünk, illetve a webhely javításánál jelentenek segítséget. A sütik névtelen formában olyan információkat gyűjtenek például, mint hogy hányan látogatták meg a webhelyet, honnan érkeztek a látogatók a webhelyre és milyen oldalakat kerestek fel.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan tö- röl a rendszer az Ön eszközé- ről. Mások viszont webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is rajta maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? A Google Analytics nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://tools.google.com/dlpa- ge/gaoptout?hl=en-GB

Süti típusa Hirdetéscélú sütik és technológiák

Forrás AppNexus

Cél Ezekkel a sütikkel látogatóink webhelyhasználati szokásairól gyűjtünk információkat azzal a céllal, hogy webhelyünkön és/vagy más webhelyeken az érdeklődésüknek jobban megfelelő hirdetésekre hívjuk fel a figyelmet.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 12 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? Az AppNexu s nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://www. appnexus.com/platform-poli- cy#choices

Süti típusa Tartalommegosztás-célú sütik és technológiák

Forrás AddThis

Cél Ezekkel a sütikkel és technológiákkal külső közösségi kapcsolatépítő vagy egyéb webhelyeken oszthatja meg a webhelyünkön Önt érdeklő oldalakat és tartalmakat. Az ilyen sütiket és technológiákat alkalmazó társaságok az Ön információit megoszthatják partnereikkel és/vagy az információkat felhasználhatják arra, hogy célzott hirdetésekkel más webhelyekre hívják fel az Ön figyelmét.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? Az AddThis nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://www.addthis. com/what-we-do/advertisers

A Carlsberg Hungary Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa Webhelyfunkciókkal kapcsolatos sütik és technológiák

Forrás YouTube

Cél Ezekkel a sütikkel olyan funkciókat biztosítunk webhelyünkön, amelyek külső partnereink szolgáltatásai. Ilyen sütik nélkül látogatóink számára elérhetetlenné válnak webhelyünk bizonyos funkciói. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

Lejárat A YouTube Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket”) alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket. Az ilyen célból a YouTube által beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 8 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy tilthatja le: http://www.macromedia.com/ support/documentation/en/ flashplayer/help/settings_ma- nager07.html Az YouTube nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferen- ces/naiv0optout

Süti típusa Biztonsági sütik

Forrás McAfee

Cél Ezekkel a sütikkel javítjuk webhelyünk biztonságát, illetve megvédjük webhelyünket a látogatók rosszindulatú műveleteitől. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

Lejárat A McAfee Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket”) alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket.

Hogyan lehet letiltani? A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy tilthatja le: http://www.macromedia.com/ support/documentation/en/ flashplayer/help/settings_ma- nager07.html Ha pedig a McAfee adatgyűjt ési gyakorlat áról szeretne többet megtudni, keresse fel a következő helyet: http://www. mcafee.com/us/about/legal/ privacy.aspx

Hol

vagy?