ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

A Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely, postai cím: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: vevoszolgalat@carlsberg.hu; képviselő: Marcin Leszek Burdach országos értékesítési igazgató, elérhetősége a fenti postai cím; a továbbiakban: „Carlsberg Hungary”), mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön, mint Felhasználó adatvédelemhez való jogát, ennek megfelelően alkotta meg a jelen adatkezelési szabályzatot a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok, így a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) megfelelően.

A jelen adatkezelési szabályzat meghatározza a Carlsberg Hungary által a Felhasználó hozzájárulásán alapuló személyes adatkezelés szabályait, egyúttal tájékoztatja a Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

A Carlsberg Hungary nem gyűjti és nem kezeli 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait. A Carlsberg Hungary bármely honlapjának látogatása 18 éven aluliak számára tilos, tekintettel arra, hogy alkoholos terméket tartalmaz.

A jelen adatkezelési szabályzat nem vonatkozik a névtelenné tett személyes adatokra, azaz ha a személyek már nem vagy csak aránytalanul nagy mennyiségű idő, pénz és munka ráfordításával azonosíthatók. Amennyiben a névtelenné tett adatok azonosíthatóvá válnak, akkor a jelen adatkezelési szabályzat alkalmazandó.

Mivel a jelen adatkezelési szabályzat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül módosítható, kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal (www.somersby.hu) látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

a) A Carlsberg Hungary akkor kezeli a személyes adatait, ha ahhoz Ön kifejezetten – így például a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával – hozzájárult, a Carlsberg Hungary adatkezelésének jogalapja tehát az Ön Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása. b) Amennyiben Ön külön hozzájárult a reklám közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közléséhez, az adatkezelés jogalapja a reklám közvetlen megkereséssel történő közlése tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”) 6. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulása. c) Az adatkezelésre sor kerülhet az Info tv. 6. § (5) bekezdése szerinti esetben törvény eltérő rendelkezésének hiányában külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulásának visszavonását követően is (i) a Carlsberg Hungary-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) a Carlsberg Hungary, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. A kezelt személyes adatok

A Carlsberg Hungary által kezelt adatok köre: - személyazonosságra vonatkozó adatok: az Ön neve, születési dátuma, - kapcsolattartási adatok: az Ön címe, telefonszáma, e-mail címe, - online forgalomra vonatkozó adatok: IP-cím, eszköz- és rendszerazonosítók, használt böngésző típusa, megtekintett tartalmak, valamint a tartózkodási hely, akár az IP-cím, akár a mobileszköz által továbbított információk alapján, banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek - az Ön által önkéntesen megadott további személyes információ (például értesítési cím, foglalkozás, beosztás, érdeklődés).

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg Hungary a számára megadott személyes adatok valóságát nem tudja ellenőrizni, ezek helyességéért minden esetben a Felhasználó felel, így a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton, e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Carlsberg Hungary kifejezetten kizárja a felelősségét.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja általánosságban az, hogy a Felhasználó a Carlsberg Hungary termékeiről, szolgáltatásairól, promóciós ajánlatairól és az egyéb rendezvényekről naprakész tájékoztatást kapjon. Ennek megfelelően az adatkezelés konkrét céljai:

 • a Felhasználó azonosítása,
 • a Felhasználóval való kapcsolattartás,
 • a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén akciók és promóciók kivitelezése illetve piackutatás céljából történő kezelése
 • a Carlsberg Hungary termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció, hogy Ön azokról Ön a lehető legteljesebb tájékoztatást kapja, a Carlsberg Hungary termékeit felelősséggel fogyassza,
 • a kifejezett hozzájárulása esetén a Felhasználó részére közvetlen úton reklámküldemény küldése,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink fejlesztése érdekében például az alkalmazásaink és webhelyeink használatának elemzése annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a területeket és funkciókat, amelyekkel a Felhasználóinknak nehézségeik vannak, és áttervezzük ezeket,
 • felmérések és szavazások szervezése. Azoktól az egyénektől is gyűjtünk személyes adatokat, akik önkéntesen felméréseket töltenek ki vagy szavazásokon vesznek részt. Ezeket az információkat a Felhasználók és érdeklődő személyek jobb megismeréséhez, az elégedettség méréséhez és a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink fejlesztéséhez használjuk fel,
 • promóciós programok és tevékenységek folytatása: személyes adatokat gyűjtünk Öntől, amikor belép egy promóciós vagy jutalomprogramba vagy tevékenységbe. Ezt az információt a program vagy tevékenység adminisztrálásához, a programhoz vagy tevékenységhez kapcsolódó e-mailek küldéséhez, a nyertesek értesítéséhez, valamint a nyertesek listájának a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően történő nyilvános közzétételéhez használjuk fel,
  • annak érdekében, hogy az alkalmazandó „opt-in” (hozzájárulás) és „opt-out” (hozzájárulás kizárása) követelményekkel összhangban marketinginformációkat küldhessenek Önnek levélben, telefonon, szöveges üzenetben, e-mailben vagy elektronikus kommunikáció formájában olyan promóciókról, hírekről és új termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy véljük, hogy az Ön érdeklődésére számot tarthatnak,
 • az online szerzett információk és az Önre vonatkozóan általunk offline gyűjtött információk kombinálása, hogy egy olyan profilt hozzunk létre Önről, amelyet felhasználhatunk arra, hogy személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek. Például, ha egy Felhasználóról úgy véljük, hogy egy bizonyos terméket kedvel (többek között a regisztráció során megadott információk és a harmadik fél forrásokból szerzett egyéb információk alapján), akkor ennek a Felhasználónak megjeleníthetünk célzott hirdetéseket a digitális tartalmakon és/vagy harmadik fél webhelyeken. Hasonlóképpen a Felhasználók eltérő tartalmakat látnak a digitális tartalmak keretében vagy eltérő e-maileket kapnak, eltérő hirdetésekkel vagy kvízekkel. A cookie-kat a felhasználók földrajzi helyen alapuló megcélzásához is felhasználhatjuk,
 • a Felhasználó böngészési és keresési tevékenységének megismerése. Bizonyos személyes adatokat akkor gyűjtünk össze, amikor meglátogatja a digitális tartalmainkat kínáló oldalakat, vagy a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hivatkozásokra kattint. Ezeket az információkat azért gyűjtjük össze, hogy a későbbi látogatásai alkalmával javíthassuk felhasználói élményét (például ország kiválasztása vagy az adott profilra összpontosító tartalom), segíthessünk a webhelyek hatékonyabb futtatásában, széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk, elemezzük a webhelyek tevékenységét és teljesítményét, valamint kiértékelhessük hirdetéseink hatékonyságát. Előfordulhat, hogy cookie-kat és egyéb azonosítókat vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban: „Cookie-k”) használunk, hogy a hivatkozó webhelyre, a használt böngésző típusára, a megtekintett tartalomra, valamint a digitális tartalom elérésének dátumára és időpontjára vonatkozó információkat szerezzünk. A Cookie-k általunk történő használatára és a Cookie-k kezelésére szolgáló lehetőségeire vonatkozó további információkat a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat,
 • annak érdekében, hogy Önt előugró ablak, szalagcím, videó, e-mailek vagy bármely egyéb hirdetési formátum alkalmazásával bizonyos kommunikációval és/vagy célzott hirdetéssel keressük meg a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink, a saját és mások tevékenységeinek biztosítása a csalás elleni védelem és a használati feltételeink és a jelen adatkezelési szabályzatnak való megfelelés érdekében kivizsgálhatjuk az esetleges szabályszegéseket is,
 • az Ön információkéréseinek kezelése. Ha kapcsolatba lép velünk, egy külön fájlban rögzítjük a levelezést vagy a megjegyzést a személyes adatokkal együtt. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek, amikor ismét kapcsolatba lép velünk,
 • a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés,
 • az Ön, saját magunk vagy mások védelme a fenyegetésekkel (például biztonsági fenyegetések vagy csalás) szemben,
 • a vonatkozó törvényeknek és más jogszabályoknak való megfelelés érdekében,
 • a termékeink, szolgáltatásaink és digitális tartalmaink továbbfejlesztése,
 • profilalkotás célzott tartalom és internetes hirdetések nyújtása érdekében
 • információk megosztása a Carlsberg leányvállalatok és a szolgáltatók között, a 6. fejezetben ismertetettek szerint,
 • az online tevékenységeink, üzleti tevékenységeink, ügyfélbázisunk és kapcsolataink általános megismerése és továbbfejlesztése,
 • az üzleti tevékenységünk lehetővé tétele vagy adminisztrálása, például minőség-ellenőrzés és konszolidált jelentéskészítés céljából,
 • az Ön számára más módon bejelentett bármely egyéb cél

5. Az adatkezelés ideje

A jelen szabályzat 2. fejezet c) pontja szerinti kivétellel a személyes adatait kizárólag a 4. fejezetben foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig és időtartamig, illetve a Felhasználó esetleges tiltó nyilatkozatának feldolgozásáig, illetve a fiókja törléséig kezeljük.

Amennyiben egy meghatározott promócióval összefüggésben adja meg a személyes adatait, úgy az adatkezelés határideje az adott promóció lezárulta a jelen pontban rögzítettekre figyelemmel.

A jelen szabályzat a 2. fejezet c) pontja ebben az esetében az adatkezelés határideje a jogi kötelezettség teljesítése, vagy a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges határidő.

Általánosságban az adatmegőrzési időszakok meghatározása az alábbiak figyelembevételével történik: - a kapcsolatunk időtartama (pl. fiók inaktiválása, vagy az Ön törvényes igénye a felismerésre vonatkozóan, amikor kapcsolatba lép velünk) - az adatok megőrzésére vonatkozó jogi előírások - elévülési szabályok.

6. Adattovábbítás

Tekintettel arra, hogy a Carlsberg cégcsoport egy globális vállalat, az adatfeldolgozási célok teljesülésén dolgozó csapatok globális vagy több országra kiterjedő szerepkörökkel rendelkezhetnek, amelyek a világon bárhol lehetnek, ahol a Carlsberg cégcsoport működik.

Adattovábbításra sor kerülhet ennek megfelelően a Carlsberg cégcsoport vállalatai között, mivel az Ön érdeke is, hogy az Ön személyes adatait megosszuk azokkal a Carlsberg leányvállalatokkal, amelyeknek ismerniük kell azokat a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott adatkezelési tevékenységek végrehajtásához, például az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, az értékesítéshez vagy terméktámogatáshoz, a marketinghez, termékfejlesztési célokra, a termékek, szolgáltatások fejlesztése érdekében, az adatminőségi ellenőrzésekhez vagy biztonsági, szabályozói és megfelelőségi célokra.

Ezen túlmenően adattovábbítás történhet:

 • hirdetés nyújtásával kapcsolatban reklámügynökségekkel vagy harmadik felek webhelyein lévő hirdetéseket kezelő ügynökségekkel, valamint olyan alkalmazásokkal, amelyekben hirdetéseket láthat,
 • olyan további harmadik féllel, amely az adatkezelési cél eléréséhez szükséges tudással és tapasztalattal rendelkezik, így különösen tárhely szolgáltatók számára
 • a jelen adatkezelési szabályzatban bemutatott egyéb módokon, vagy olyan módon, amelyhez Ön egyébként hozzájárult.

A Carlsberg Hungary csak és kizárólag EGT államba továbbít adatot, amelyet úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

7. Profilalkotás és automatizált döntések

Az Ön érdeklődési körének megfelelő online tartalom biztosítása érdekében végezhetünk profilalkotást. Kombináljuk az Ön által megadott adatokat és az Ön online tevékenységére vonatkozó egyéb információkat (azaz azt a tartalmat, amelyet Ön a leggyakrabban megtekint), hogy így jobban megismerjük Önt és az Ön számára a profiljának megfelelő online tartalmat biztosítsunk.

Csak abban az esetben hozunk Önre jelentős hatással bíró automatizált döntéseket Önről, ha (1) a döntés az Önnel fennálló szerződés részeként szükséges, (2) rendelkezünk az Ön kifejezett beleegyezésével, vagy (3) törvény írja elő számunkra az adott technológia használatát. Ebben az esetben kellő időben előre értesítést küldünk.

A jelen pontban foglaltakkal szemben megilleti a tiltakozás joga az adatkezelési szabályzat 10. fejezet (g) pontjában foglaltaknak megfelelően.

8. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, és előzetes, az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ehhez, abban az esetben bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a Cookie vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket.

A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a Cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a Cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Cookiek eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

A Cookie-k általunk történő használatára és a Cookie-k kezelésére szolgáló lehetőségeire vonatkozó további információkat a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban találhat

9. Adatbiztonság – a személyes adatok védelme

A Carlsberg Hungary biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályok betartásával jogszerűen kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Carslberg Hungary csak az adatkezelési cél szempontjából releváns személyes adatokat és csak a felhasználási célt meg nem haladóan kezel, azokat más célra nem használja fel, ezeket csak addig tárolja, amíg a cél szempontjából szükséges.

A személyes adatok megóvása, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a törvénytelen feldolgozástól, a jogtalan vagy véletlenszerű elvesztéstől, illetve a megsemmisüléstől és a sérüléstől történő megóvása érdekében megtesszük a szükséges technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket, ennek keretein belül a személyes adatokat olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében a Carlsberg Hungary minden ésszerűen elvárható intézkedést megtett, illetve a személyes adatokhoz a Carlsberg Hungary munkavállalói csak a munkaköri kötelességük végrehajtása céljából férhetnek hozzá. Az alkalmazottainkat megismertetjük a személyes információk megfelelő használatával és kezelésével. A szolgáltatóinknak a miénkhez hasonló biztonsági intézkedéseket kell fenntartaniuk, továbbá biztonsági intézkedéseket vezetünk be a regisztrált Felhasználók személyazonosságának meghatározására, hogy a megfelelő jogok és korlátozások érvényesíthetők legyenek ezen Felhasználókra.

A személyes adataihoz a Carlsberg Hungary azon munkatársai férnek hozzá, akik a jelen szabályzat 4. fejezete szerinti adatkezelési cél megvalósításában részt vesznek.

A megfelelő biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó erőfeszítéseink ellenére az online böngészés jár bizonyos kockázattal, és nem tudjuk garantálni annak kockázatmentességét.

10. A Felhasználók jogai

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben Önt megillető jogokat a jelen adatkezelési szabályzat első bekezdésében feltüntetett e-mailre, vagy postai címre megküldött értesítés útján gyakorolhatja: - postai úton: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., vagy - e-mailben: vevoszolgalat@carlsberg.hu

Emellett amennyiben hozzájárult a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közléséhez, bármikor indoklás nélkül a fenti e-mail címen, vagy postai címen megtilthatja a jövőre nézve a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő közlését.

A Carlsberg Hungary a jelen fejezet alábbi (a)-(g) pontjaiban részletezett kérelem esetén az (a)-(g) pont eltérő rendelkezése hiányában a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésről a Felhasználó által megadott e-mail címén, kivéve, ha Felhasználó kérelmében ettől eltérő tájékoztatási utat jelöl meg. A Carlsberg Hungary ezt a határidőt a kérelmek összetettsége és számára tekintettel további legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Felhasználót a Carlsberg Hungary a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

Ha a Carlsberg Hungary a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Carlsberg Hungary tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a Carlsberg Hungary nem tesz intézkedést a Felhasználó kérelme nyomán, úgy a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával. A kérelmet a Carlsberg Hungary díjmentesen teljesíti, kivéve, ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetekben a Carlsberg Hungary ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy a kérelem alapján történő intézkedést megtagadhatja.

a) Tájékoztatás, hozzáférés Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Infotv. 14. § a) pontja, valamint a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése alapján tájékoztatást kérhet. A Carlsberg Hungary kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak arról, hogy személyes adatait maga a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Amennyiben az adatokat a Carlsberg Hungary, vagy a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, úgy a Carlsberg Hungary a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználónak a Carlsberg Hungary, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és – a Felhasználó kérelmének keretei között és annak függvényében – közli a Felhasználóval - a kezelt személyes adatokat, illetve azok forrását, - az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, - a kezelt személyes adatok továbbítása esetén – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, - az adatfeldolgozó nevét, címét és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, - a Felhasználót az Infotv. alapján megillető jogokat, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését, - profilalkotás, illetve automatizált döntéshozatal alkalmazásának esetén annak tényét, - a Felhasználó személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére és elhárítására tett intézkedéseket.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet postai úton vagy e-mailben, a jelen adatkezelési szabályzat első bekezdésében található levelezési vagy e-mail címre kérjük eljuttatni, amire 25 napon belül írásban választ kap a Felhasználó.

b) Helyesbítés A Carlsberg Hungary helyesbíti a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és a valóságnak megfelelő, illetve pontos személyes adat a Carlsberg Hungary rendelkezésére áll. A Felhasználó emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni. Jelen alpont rendelkezéseinek megfelelően, ha a Carlsberg Hungary által, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, úgy azokat a Carlsberg Hungary – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy a Felhasználó által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Carlsberg Hungary mentesül az előző mondatban írt kötelezettség alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat a Felhasználó sem bocsátja rendelkezésére, vagy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

c) Törlés A Carlsberg Hungary a személyes adatot törli, ha azt, illetve az adatkezelés megszüntetését a Felhasználó kéri. A Carlsberg Hungary az adatok törlésére vonatkozó kérelmet a Rendelet 15. cikk (3) bekezdése alapján az alábbi esetekben tagadhatja meg: (i) az adatok további kezelése a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; vagy (ii) az adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, a Carlsberg Hungary-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges; vagy (iii) az adatok további kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét postai úton vagy e-mailben a jelen adatkezelési szabályzat első bekezdésében található levelezési vagy e-mail címen jelzi a Carlsberg Hungary- nak. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 25 napon belül a Carlsberg Hungary törli a Felhasználó által törölni kért adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

d) Adatkezelés korlátozása (zárolás) A Carlsberg Hungary korlátozza az adatkezelést, ha (i) a Felhasználó vitatja a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg; a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, vagy (ii) jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye az adatkezelés jogellenessége miatt, de a Felhasználó írásbeli nyilatkozata vagy a Carlsberg Hungary rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a Felhasználó jogos érdekeit; a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy (iii) jogellenesadatkezelésmiattazadatoktörléséneklennehelyeazadatkezelésjogellenességemiatt,de a Carlsberg Hungary vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges; ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig. Az így korlátozott személyes adatokat a Carlsberg Hungary kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó jogos érdekének érvényesítése céljából, vagy a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Carlsberg Hungary a korlátozás elrendeléséről a Felhasználót értesíti. A Carlsberg Hungary előzetesen értesíti a Felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról, abban az esetben, ha a korlátozásra az adatok pontosságának, helytállóságának vagy hiánytalanságának ellenőrzése miatt volt szükség.

e) Tiltakozás A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozik, úgy személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha a Carlsberg Hungary bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Felhasználó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A közvetlen üzletszerzés céljából kezelt adatok elleni tiltakozásra a Felhasználónak az általa más célból szolgáltatott adatközléstől elkülönülten is lehetősége van. A Carlsberg Hungary a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

f) Adathordozhatósághoz való jog A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga körében kérheti a Carlsberg Hungary-t, hogy a Carlsberg Hungary által kezelt személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban másolatot kapjon, valamint jogosult kérni a Carlsberg Hungary-t, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait egy másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

g) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az automatizált döntéshozatallal szembeni– ideértve a profilalkotást is – tiltakozása esetén a döntéshozatalban természetes személy is részt fog venni.

11. Jogorvoslat

a) Hatósági jogérvényesítés A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor megkereséssel, panasszal, észrevétellel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5., vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetve kezdeményezheti ennek vizsgálatát az adatkezeléssel kapcsolatban.

b) Bírósági jogérvényesítés A Felhasználó a Carlsberg Hungary, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert a Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a Carlsberg Hungary, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett a Carlsberg Hungary-től, illetve a Carlsberg Hungary által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

A jogérvényesítés részletes módját, valamint a Carlsberg Hungary kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket, így az igényérvényesítési határidőket is az Infotv. tartalmazza.

12. Kapcsolt honlapok

A www.somersby.hu honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól, ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatkezelési szabályzatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

13. Kapcsolattartás

Amennyiben bármilyen további kérdése van a jelen adatkezelési szabályzattal kapcsolatban, azokat a Carlsberg Hungary jelen adatkezelési szabályzat első oldalán szerepeltetett elérhetőségeire továbbítsa.

14. Felhasználói nyilatkozat A Felhasználó megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan hozzájárul ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary az adatkezelési szabályzatban meghatározott célokból a személyes adatait kezelje.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő a 4. fejezetben rögzített célokból kezelje, egyúttal hozzájárul név és lakcímadatainak (elérhetési adatainak) a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez való felhasználásához.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érekeit nem sértik. Jelen nyilatkozat 2018. május 25. napjától hatályos. Carlsberg Hungary Kft. Minden jog fenntartva.

A COOKIE-KAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

Üdvözöljük a Carlsberg Hungary Kft. által fenntartott www.somersby.hu oldalon. A cookiekkal kapcsolatos jelen irányelv célja, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a tőlük származó információk cookie-k és a felhasználók nyomon követésére szolgáló más technológiai megoldások segítségével történő gyűjtésének gyakorlatáról.

A cookie-k használatára vonatkozóan szükséges beleegyezéssel kapcsolatos jogszabályi háttér áttekintése

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie- kat az Ön eszközén.

Az e szabálynak való megfelelés érdekében a következő négy lépést tettük:

Azonosítottuk az e webhelyen keresztül használt cookiekat és a nyomon követésre szolgáló más technológiai megoldásokat, a cookie-k használatának célját, valamint a kapcsolódó információkat, például a cookie-k lejáratát, továbbá, hogy saját (first party) vagy idegen (third party) cookie-król van- e szó.

Egyértelmű és átfogó tájékoztatást adtunk a webhely cookie-jairól.

Döntöttünk a webhely cookie-jaira vonatkozó beleegyezés megszerzésére vonatkozó megfelelő stratégiát illetően.

A webhelyen alkalmazott, a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos stratégia.

A cookie-k és a hasonló, a felhasználók nyomon követésére szolgáló technológiai megoldások (például a nyomon követési képpontok és a weboldali szkriptek) (a továbbiakban: a cookie-k) használata a fentiekben részletezettek szerint a felhasználó beleegyezéséhez kötött.

A bármilyen jellegű cookie-hoz megfelelő, a beleegyezés megszerzésére irányuló stratégia részeként a jelen irányelvekben és mellékletében tájékoztatjuk felhasználóinkat a következőkről: - ki szolgálja ki a cookie-t (saját vagy idegen cookie) - milyen adatokat gyűjt a cookie - milyen célokat szolgál a cookie - a cookie működésének időtartama - annak a webhelynek a jellege, amelyen keresztül a cookiet elhelyezték.

A beleegyezést igénylő cookie-k esetében az alábbi megközelítést alkalmazzuk a látogatók beleegyezésének megszerzésére: a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájáruláson alapuló stratégiát alkalmazunk (például olyan bannert/felugró ablakot, amely az ilyen cookie használata előtt a látogató beleegyezését kéri).

A cookie-k típus szerinti ismertetése (szemben a pontos elnevezés szerinti ismertetéssel): Tekintettel a webhelyeken keresztül használt cookie-k jelentős számára, az „A” melléklet szerinti értékelés nem egyesével ismerteti és értékeli az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegét. Az értékelés ehelyett kategóriák szerint csoportosítja a cookie-kat (például „hirdetési cookie-k”, „elemzésre szolgáló cookie-k” stb.), és az egyes kategóriák esetében vizsgálja a magánszférát érintő jelleget, figyelembe véve az adott kategóriába tartozó cookie-k sajátos funkcióit. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók egyszerűbb és érthetőbb tájékoztatást kapjanak a cookie-król.

MEGJEGYZÉS:

Az ezen a webhelyen keresztül használt cookie-típusok értékelése az „A” mellékletben található. Az értékelés tájékoztat a cookie-k céljáról, működési idejéről, „A cookie-k tiltása” részben pedig a cookie-k visszautasításáról.

Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, a Carlsberg Hungary Kft. adatkezelést végez a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát egyes cookie-k esetében összekapcsolhatók a felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „Rendelet”) által biztosított jogok illetik meg, amelyet a fenti adatkezelési szabályzatban részletesen ismertettünk. Ezen túlmenően a fenti adatkezelési szabályzat rögzíti a Carlsberg Hungary Kft. általi adatkezelés szablyait, így ez vonatkozik a cookie-k által megismert személyes adatok kezelésére is.

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A velünk való kapcsolatfelvétel

Ha kérdése, észrevétele vagy problémája van a cookie-kal kapcsolatos irányelveket illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következőképpen:

Carlsberg Hungary 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. +36-23-888-514 vevoszolgalat@carlsberg.hu

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha változna a jelen irányelv, akkor a módosított irányelvet ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja: 2018. május 25.

A melléklet: a webhelyen felhasznált sütik típusai

A Carlsberg Hungary Kft. által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa A webhely alapvető céljait és funkcióit biztosító sütik PHPSESSID cisession isage likedfa- cebookpagelayershow cookie_enabled

Forrás Carlsberg Hungary Kft.

Cél Ezek a sütik feltétlenül szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez. A segítségükkel gondoskodunk webhelyünk biztonságáról és hatékony üzemeltetéséről.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütiket webhelyünk legutolsó felkeresése után egy hónappal automatikusan törli a rendszer az Ön eszközéről.

Hogyan lehet letiltani? A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek bön- gészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

Süti típusa Webhely élménynövelő sütik

Forrás Carlsberg Hungary Kft.

Cél Ezekkel a sütikkel javíthatjuk webhelyünk teljesítményét és használhatóságát Megállapíthatjuk velük például, hogy az Ön böngészőjében futhatnak-e webhelyünk („parancs- fájl” nevű) programocskái, amelyek bővítik webhelyünk funkcióit, vagy megjegyezhetjük a webhelyre vonatkozó egyéni beállításait (mint pl. betűméret vagy nyelvi beállítások).

Lejárat Az ilyen célból általunk beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan töröl a rendszer az Ön eszközéről.

Hogyan lehet letiltani? A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

A Carlsberg Hungary Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa Elemzéscélú sütik és technológiák: utma, utmb, utmc, utmz

Forrás Google Analytics

Cél Ezekkel a sütikkel gyűjtjük a látogatók webhelyhasználati szokásaira vonatkozó információkat. Ezekből az információkból jelentéseket készítünk, illetve a webhely javításánál jelentenek segítséget. A sütik névtelen formában olyan információkat gyűjtenek például, mint hogy hányan látogatták meg a webhelyet, honnan érkeztek a látogatók a webhelyre és milyen oldalakat kerestek fel.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan tö- röl a rendszer az Ön eszközé- ről. Mások viszont webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is rajta maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? A Google Analytics nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://tools.google.com/dlpa- ge/gaoptout?hl=en-GB

Süti típusa Hirdetéscélú sütik és technológiák

Forrás AppNexus

Cél Ezekkel a sütikkel látogatóink webhelyhasználati szokásairól gyűjtünk információkat azzal a céllal, hogy webhelyünkön és/vagy más webhelyeken az érdeklődésüknek jobban megfelelő hirdetésekre hívjuk fel a figyelmet.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 12 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? Az AppNexu s nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://www. appnexus.com/platform-poli- cy#choices

Süti típusa Tartalommegosztás-célú sütik és technológiák

Forrás AddThis

Cél Ezekkel a sütikkel és technológiákkal külső közösségi kapcsolatépítő vagy egyéb webhelyeken oszthatja meg a webhelyünkön Önt érdeklő oldalakat és tartalmakat. Az ilyen sütiket és technológiákat alkalmazó társaságok az Ön információit megoszthatják partnereikkel és/vagy az információkat felhasználhatják arra, hogy célzott hirdetésekkel más webhelyekre hívják fel az Ön figyelmét.

Lejárat Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? Az AddThis nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: https://www.addthis. com/what-we-do/advertisers

A Carlsberg Hungary Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

Süti típusa Webhelyfunkciókkal kapcsolatos sütik és technológiák

Forrás YouTube

Cél Ezekkel a sütikkel olyan funkciókat biztosítunk webhelyünkön, amelyek külső partnereink szolgáltatásai. Ilyen sütik nélkül látogatóink számára elérhetetlenné válnak webhelyünk bizonyos funkciói. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

Lejárat A YouTube Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket”) alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket. Az ilyen célból a YouTube által beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 8 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Hogyan lehet letiltani? A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy tilthatja le: http://www.macromedia.com/ support/documentation/en/ flashplayer/help/settings_ma- nager07.html Az YouTube nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: http://googleads.g.doubleclick.net/ads/preferen- ces/naiv0optout

Süti típusa Biztonsági sütik

Forrás McAfee

Cél Ezekkel a sütikkel javítjuk webhelyünk biztonságát, illetve megvédjük webhelyünket a látogatók rosszindulatú műveleteitől. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

Lejárat A McAfee Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket”) alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket.

Hogyan lehet letiltani? A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy tilthatja le: http://www.macromedia.com/ support/documentation/en/ flashplayer/help/settings_ma- nager07.html Ha pedig a McAfee adatgyűjt ési gyakorlat áról szeretne többet megtudni, keresse fel a következő helyet: http://www.

Hol

vagy?