Politika privatnosti

Carlsberg grupa shvata da je bezbednost vaših ličnih podataka od izuzetne važnosti, te se obavezuje na poštovanje vaše privatnosti i zaštitu vaših ličnih podataka.

Politika zaštite privatnosti propisuje kako kompanija Carlsberg Breweries A/S (u daljem tekstu: Carlsberg, mi, naša strana, naš) koristi vaše lične podatke, kao i mere koje su usvojene radi zaštite i bezbednosti vaših informacija. Naša politika zaštite privatnosti se na vas primenjuje ukoliko kupujete našu robu, ako vam pružamo usluge, ako učestvujete na našim događajima ili promocijama ili na neki drugi način ostvarite komunikaciju sa nama, uključujući korišćenje naših veb-stranica ili komunikaciju putem društvenih mreža.

Zamolili bismo vas da izdvojite nekoliko trenutaka kako biste se detaljnije upoznali sa pomenutom politikom (kao i sa našom Politikom kolačića i Pravilima korišćenja, i svim dokumentima na koje se one pozivaju, ukoliko koristite neku od naših veb-stranica). Ukoliko ste već naš kupac, detaljnije informacije o korišćenju vaših ličnih podataka mogu se naći u ugovoru koji ste potpisali sa nama. Dodatna obaveštenja o određenim načinima korišćenja vaših ličnih podataka i mogućnost da se opredelite ili ne opredelite za njih takođe možete dobiti na uvid prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka. Ova politika zaštite privatnosti opisuje našu praksu zaštite privatnosti i obuhvata sledeće oblasti:

 1. Koje lične podatke prikupljamo
 2. Šta radimo sa vašim podacima
 3. Kako koristimo „kolačiće“
 4. Vaše korišćenje soba za ćaskanje, diskusionih ili drugih interaktivnih foruma
 5. Kako štitimo vaše lične podatke
 6. Vaša prava i način kontaktiranja
 7. Ažuriranja ove politike

Koje lične podatke prikupljamo

Prikupljamo i obrađujemo neke ili sve od navedenih ličnih podataka o vama:

 • Informacije o vama: ime i prezime, adresa, adresa elektronske pošte (imejl), broj telefona, korisničko ime na društvenim mrežama, pol, datum rođenja ili fotografija, ili informacije o vašem poslodavcu i vašoj poziciji.
 • Informacije koje prikupljamo o vašem učešću u našim promocijama, nagradnim igrama ili događajima: podaci koje ste naveli u prijavama, evidencije koje ste vi ili smo mi sačinili, podaci o vašim gostima na promocijama ili na takmičenjima na kojima ste učestvovali ili pobedili, ili druge informacije koje se odnose na vaše učešće u našim događajima, uključujući zahteve u pogledu načina ishrane i pomoći za pristupanje događaju.
 • Informacije o vašim interesovanjima: [hobiji ili neke druge aktivnosti], [lična interesovanja] ili [DRUGE INFORMACIJE].
 • Informacije o marketinškim preferencijama: podaci o tome koji vid reklamiranja i komunikacije vam se najviše dopada i podaci koje prikupljamo da bismo utvrdili koji proizvodi i usluge vas mogu zanimati.
 • Informacije o vašem korišćenju naših soba za ćaskanje, diskusionih foruma, stranica na društvenim mrežama ili drugih interaktivnih foruma, uključujući komentare, fotografije, video klipove ili druge informacije koje objavljujete na internetu.
 • Informacije dobijene putem istraživanja: vaši odgovori na istraživanja tržišta koja sprovodimo.
 • Naša komunikacija sa vama, uključujući povratne informacije, pritužbe i komentare putem telefona, elektronske pošte ili društvenih mreža, ili evidenciju o onlajn, pisanoj ili ličnoj komunikaciji i interakciji između vas i nas. Ukoliko ste sa nama kontaktirali putem telefona, sačuvaćemo podatke o broju telefona sa koga ste nas pozvali, kao i informacije prikupljene tokom snimljenog telefonskog razgovora.
 • Tehničke informacije, uključujući adresu internet protokola (IP adresa) pomoću koje se vaš računar povezuje na internet ili informacije o vašem prijavljivanju na mrežu, vrstu i verziju pretraživača, vremensku zonu, vrste i verzije dodataka pretraživaču, operativni sistem i platformu.
 • Informacije o Vašim posetama našim veb-stranicama, koje obuhvataju kompletne putanje biranja, odnosno Jedinstvene lokatore resursa (URL) do, preko i od naših veb-stranica, uključujući datum i vreme, proizvode koje ste pregledali ili pretraživali, stranice kojima ste pristupili, brzinu otvaranja stranice, greške prilikom preuzimanja sadržaja, trajanje poseta određenim stranicama (na osnovu skrolovanja, broja klikova i prikazivanja određenog sadržaja prevlačenjem pokazivača miša preko njega (mouseover)) i načine koji su korišćeni za pretraživanje van stranice.

Izvori ličnih podataka

Većinu ličnih podataka koje čuvamo, prikupljamo direktno od vas ili kroz vašu interakciju sa nama, sa naših veb-stranica ili društvenih mreža. Vaše lične podatke možemo dobiti i iz drugih izvora, uključujući poslovne partnere, podugovarače za pružanje usluga tehničke prirode, usluga plaćanja i isporuke, preko reklamnih mreža, provajdera analitičkih podataka, pružaoca usluga pretraživanja informacija, agencija za utvrđivanje podataka o bonitetu, baza podataka o borbi protiv prevara i ostalih baza podataka trećih lica, uključujući sankcione liste i alate za poslovne informacije i pretraživanje.

Osetljivi lični podaci

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, određene kategorije ličnih podataka se smatraju posebno osetljivim i, samim tim, zahtevaju dodatnu zaštitu. Ove kategorije obuhvataju informacije o zdravstvenom stanju, rasi ili etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim uverenjima, sindikalnom članstvu ili seksualnoj orijentaciji i genetske i biometrijske podatke. Informacije koje se odnose na krivične presude i prekršaje takođe se smatraju osetljivim informacijama prema evropskim zakonima o zaštiti podataka.

Osetljive lične podatke prikupljamo u posebnim okolnostima i koristimo ih kada razmatramo zahteve za pružanje posebne medicinske pomoći ili pomoći za pristup događaju ili vaše konkretne zahteve u pogledu načina ishrane prilikom učešća na nekom događaju, koji mogu da ukažu na vaša verska ubeđenja, npr. izbor obroka pripremljenih u skladu sa halal ili košer pravilima, ili kada vršimo provere određenih podataka o vama koji nam mogu otkriti informacije o prethodnim osudama za krivično delo. Sa osetljivim ličnim podacima postupamo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i na način kako je opisano u daljem tekstu u odeljku „Šta radimo sa vašim ličnim podacima“.

Šta radimo sa vašim ličnim podacima

U skladu sa evropskim zakonima o zaštiti podataka, u obavezi smo da utvrdimo pravni osnov ili „osnov“ za korišćenje vaših ličnih podataka i da vas o tome obavestimo. Za svako korišćenje koje je opisano u daljem tekstu navodimo i obelodanjujemo svrhu u koju ih koristimo, kao i osnov na koji se pozivamo prilikom korišćenja.

U zavisnosti od načina na koji komunicirate sa kompanijom Carlsberg, vaše lične podatke ćemo koristiti u sledeće svrhe:

 • Da bismo dostavili tražene proizvode i usluge i upravljali istim. Da bismo izvršili svoje obaveze po osnovu ugovora koje smo sa vama sklopili, uključujući organizovanje isporuke, realizaciju ili otkazivanje porudžbina, pružanje informacija i usluga i isporuku proizvoda koje ste tražili, i da bismo vas obavestili o promenama koje se tiču naših proizvoda i usluga. Pravni osnov: izvršenje ugovora, legitimni interesi (omogućeno nam je izvršenje obaveza, isporučivanje proizvoda i pružanje usluga, kao i to da Vas obavestimo o promenama naših proizvoda i usluga).
 • Da bi komunikacija sa vama bila efikasna, da bismo odgovorili na vaša pitanja, komentare, pritužbe ili druge vidove komunikacije, uključujući upitnike koji se odnose na naše proizvode. Pravni osnov: legitimni interesi (omogućava nam komunikaciju sa vama i isporuku proizvoda i pružanje usluga), tužbeni zahtev. Da bismo pratili aktivnosti i evidentirali korespondenciju sa vama. Da bismo pratili komunikaciju sa vama, uključujući obezbeđivanje kvaliteta usluga, usaglašenost sa procedurama i sprovođenje obuka. Pravni osnov: legitimni interesi (obezbeđivanje kvaliteta proizvoda i usluga).
 • Da bismo vam dostavili reklamni materijal, kao i informacije putem pošte, imejla, telefona, SMS-a ili oglašavanjem naših proizvoda i usluga putem interneta i društvenih mreža, pri čemu su takvi proizvodi i usluge slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali, ili ste pristali da se u tu svrhu kontaktira sa vama. Vaše podatke, takođe, možemo da koristimo radi reklamiranja odabranih proizvoda i usluga naših poslovnih partnera. Ukoliko zakon nalaže, tražićemo vašu saglasnost tokom prikupljanja vaših podataka radi realizovanja nekog od pomenutih načina reklamiranja. Omogući ćemo vam opciju da otkažete ili da odustanete od daljih reklamnih obaveštenja koja vam stižu elektronskim putem ili da odustanete tako što ćete kontaktirati sa nama, koristeći podatke iz odeljka „Kontakt“. Pravni osnov: saglasnost, legitimni interesi (da vas obaveštavamo o novostima u vezi sa našim proizvodima i uslugama).
 • Da bismo razumeli naše kupce i razvili i prilagodili pojedinačnim potrebama naše proizvode i usluge. Možemo da analiziramo lične podatke koje imamo na raspolaganju da bismo ocenili ili razumeli efikasnost oglašavanja koje je usmereno ka vama i drugim kupcima i da bismo osmislili reklamni sadržaj koji je usmeren na vaše pojedinačne potrebe. Informacije o kupcima možemo da saopštimo našim oglašivačima i da uputimo sugestije i preporuke vama, našim kupcima i korisnicima naših veb-stranica o proizvodima i uslugama koji bi vas ili njih mogli da interesuju. Pravni osnov: legitimni interesi (obezbeđuje kvalitet naših proizvoda i usluga, pruža mogućnost poboljšanja naših proizvoda i usluga i omogućuje uvid u sadržaj i usluge na našim veb-stranicama).
 • Da bismo organizovali promocije i nagradne igre u kojima učestvujete i da bismo Vas obavestili o osvajanju nagrade. U skladu sa domaćim zakonima, ukoliko osvojite nagradu, mi možemo da obelodanimo vaše lične podatke i lične podatke vaših gostiju na našim veb-stranicama, društvenim mrežama i u saopštenjima za štampu. Takođe, ove informacije možemo staviti na raspolaganje trećim licima kojima one mogu biti potrebne u svrhu realizacije nagrade. Pravni osnov: zakonske obaveze, izvršenje ugovora, legitimni interesi (da bismo uspešno organizovali promocije i događaje).
 • Da bismo organizovali događaje. Ukoliko prisustvujete događaju koji mi organizujemo ili koji smo na neki drugi način podržali, možemo koristiti vaše lične podatke, uključujući konkretne zahteve u pogledu ishrane, informacije o zdravstvenom stanju i informacije o pomoći za pristup događaju, koji se odnose na događaj. Pravni osnov: legitimni interesi (da bi nam bilo omogućeno da organizujemo događaje i da izađemo u susret vašim konkretnim potrebama i zahtevima tokom njihovog odvijanja), izričita saglasnost (po potrebi).
 • Da bismo sprečili prevarne radnje. Mi i druge organizacije možemo da pristupimo određenim informacijama i da ih koristimo kako bismo sprečili prevarne radnje u skladu sa važećim zakonima, propisima i najboljom praksom. Ako nam se dostave neistinite i netačne informacije, na osnovu kojih se utvrdi prevara ili se na nju posumnja, pojedinosti o tome se mogu dostaviti organima za sprečavanje prevara i drugim organizacijama, što može biti evidentirano sa naše ili njihove strane. Pravni osnov: zakonske obaveze, legitimni interesi (da bismo bili sigurni da se uklapate u, za nas, prihvatljiv profil rizika i da bismo mogli da pružimo pomoć u sprečavanju krivičnih dela i prevarnih radnji), značajan javni interes.
 • Da bismo sproveli određene provere, kao što su mere i radnje poznavanja i praćenja klijenta i provere kreditne sposobnosti ako ste naš klijent ili potencijalni klijent, možemo iskoristiti vaše lične podatke kako bismo proverili vas ili vaše poslovanje. Stoga, informacije o vama možemo da obelodanimo odgovarajućim organima, uključujući agencije za utvrđivanje podataka o bonitetu, državne organe i institucije za sprečavanje prevara. Organi za sprovođenje zakona mogu da pristupe ovim informacijama i da ih koriste. Mi, kao i druge organizacije koje pristupaju i koriste informacije koje gorepomenute institucije evidentiraju, mogu to da učine iz zemalja koje nisu zemlja u kojoj ste vi nalazite. Pravni osnov: zakonske obaveze, tužbeni zahtev, značajan javni interes, legitimni interesi (pružanje pomoći u sprečavanju krivičnih dela i prevarnih radnji).
 • Da bismo unapredili i administrirali naše veb-stranice i obezbedili relevantan sadržaj, te se postarali da samo punoletna lica pregledaju naše veb-stranice i ostvaruju komunikaciju sa njima; da bismo unapredili naše veb-stranice i osigurali da je sadržaj prikazan na najdelotvorniji način za vas i vaš računar; da bismo administrirali naše veb-stranice za interne aktivnosti, koje obuhvataju otkrivanje i otklanjanje problema, analizu podataka (uključujući analizu protoka saobraćaja), testiranje i istraživanje u statističke i istraživačke svrhe; da bismo vam omogućili da učestvujete u interaktivnim funkcijama naše servisne ponude ili da se za njih prijavite; da bismo, u okviru naših nastojanja da obezbedimo sigurnost i bezbednost naših veb-stranica, osigurali da je sadržaj na našim veb-stranama prikazan na najdelotvorniji način za vas i vaš uređaj, što može da obuhvati prenošenje vaših podataka našim poslovnim partnerima, pružaocima usluga, pružaocima analitičkih usluga i usluga pretraživanja. Pravni osnov: legitimni interesi (da bismo mogli da administriramo naše veb-stranice i da bismo Vam obezbedili sadržaj i usluge na našim stranicama), zakonska obaveza.
 • Da bismo reorganizovali ili izvršili promene našeg poslovanja. U slučaju da: (i) smo predmet pregovora za prodaju naše kompanije ili njenog dela trećem licu; (ii) budemo prodati trećem licu ili (iii) dođe do reorganizacije, možda se pojavi potreba da deo vaših ličnih podataka ili sve vaše podatke prenesemo na to treće lice (ili njegove savetnike) u procesu sačinjavanja detaljnog izveštaja o poslovanju, a u cilju izrade analize predložene prodaje ili reorganizacije. Možda ćemo morati da prenesemo vaše lične podatke tom reorganizovanom subjektu ili trećem licu nakon prodaje ili reorganizacije s ciljem da ih koriste u iste svrhe koje su definisane ovom politikom. Pravni osnov: legitimni interesi (da bi nam bila omogućena promena poslovanja), zakonska obaveza.
 • Da bismo poštovali zakonsku regulativu. Moguće je da ćemo morati da obradimo vaše lične podatke radi postupanja u skladu sa važećom zakonskom regulativom, što može da obuhvati obelodanjivanje vaših ličnih podataka trećim licima, uključujući osiguravajuće kompanije, sudske organe i regulatorna tela ili organe za sprovođenje zakona, za potrebe istražnih i sudskih postupaka i istraga koje navedene institucije sprovode bilo gde u svetu ili gde su primorane da to učine. Pravni osnov: zakonske obaveze, tužbeni zahtev, legitimni interesi (saradnja sa organima za sprovođenje zakona i regulatornim organima).

Ukoliko imate pitanja o pravnom osnovu na koji se pozivamo, možete kontaktirati sa nama koristeći informacije iz odeljka „Kontakt“.

Obelodanjivanje vaših informacija

Pored već navedenih trećih lica, vaše lične podatke možemo da obelodanimo svakoj članici naše grupe, odnosno našim povezanim društvima, našoj holding kompaniji (matično društvo) i njenim povezanim društvima, koje ih mogu iskoristiti u bilo koju navedenu svrhu. Vaše lične podatke ćemo, takođe, podeliti sa pružaocima usluga koji su treća lica (poput pružaoca marketinških, IT i administrativnih usluga), a koji ih mogu obraditi u naše ime i u bilo koju gorenavedenu svrhu.

Lične podatke ne obelodanjujemo našim oglašivačima, ali im dajemo uopštene informacije o našim korisnicima (npr. možemo ih obavestiti da je 500 muškaraca starosti ispod 30 godina kliknulo na njihovu reklamu u datom danu). Na osnovu ovih informacija možemo pomoći oglašivačima da dopru do ciljnih grupa (npr. žene na konkretnoj lokaciji). Vaše lične podatke možemo iskoristiti kako bismo ispunili želje naših oglašivača tako što ćemo njihovu reklamu prikazati konkretnoj ciljnoj grupi.

Kako koristimo „kolačiće“?

Naše veb-stranice koriste „kolačiće“ da bismo vas razlikovali od drugih korisnika. Oni nam pomažu da vam pružimo dobro iskustvo kada pretražujete naše stranice i odgovarajući sadržaj. Za više informacije o tome kako koristimo „kolačiće“ pogledajte deo naše veb-stranice koji se odnosi na Politiku kolačića.

Korišćenje soba za ćaskanje, diskusionih ili drugih interaktivnih foruma

Nudimo sobe za ćaskanje, diskusione i interaktivne forume i oglasne table, gde posetioci mogu da objavljuju svoje komentare ili informacije koje služe kao razonoda za naše posetioce. Ukoliko učestvujete u sobama za ćaskanje ili diskusionim i interaktivnim forumima i objavljujete informacije na oglasnim tablama, gde se mogu objaviti lični podaci na našim veb-stranicama, potrebno je da pored upoznavanja sa Politikom o zaštiti privatnosti proverite i pravila naših soba za ćaskanje pre nego što im se priključite, jer ćete morati da ih se pridržavate. Kao što znate, svi mogu da vide ono što postavite na internet. Informacije koje vi dobrovoljno objavite ili postavite nas ne obavezuju niti predstavljaju naše tvrdnje.

Kako štitimo vaše lične podatke

Gde su pohranjeni vaši lični podaci?

Podaci koje od vas prikupljamo mogu se prebaciti ili pohraniti na odredište u Evropi, a može da ih obrađuje osoblje u Evropi, koje radi za nas ili nekog od naših dobavljača. Takvo osoblje može, između ostalog, da bude angažovano na realizaciji vaše porudžbine, obradi vaših podataka za plaćanje ili pružanju usluga podrške.

Koliko dugo se pohranjuju vaši lični podaci?

Vaši lični podaci neće se čuvati duže nego što je to dozvoljeno zakonom, odnosno onoliko dugo koliko je neophodno da vam obezbedimo tražene proizvode, usluge ili informacije, ili u neku drugu svrhu koja je navedena u okviru odeljka „Šta radimo sa informacijama“. Na primer, možemo da zadržimo određene informacije o transakciji i komunikaciji do isteka roka za žalbe po osnovu transakcije ili da bismo postupili u skladu sa zakonskom regulativom koja se primenjuje na zadržavanje takvih podataka.

Obelodanjivanje vaših informacija izvan EEP

Prilikom prenošenja vaših ličnih podataka iz Evropskog ekonomskog područja EEP), od nas se može zahtevati da preduzmemo konkretne dodatne mere radi zaštite relevantnih ličnih podataka. Određene zemlje izvan EEP imaju odobrenje Evropske komisije, jer u suštini nude istu vrstu zaštite podataka kao i zakoni o zaštiti podatka koji važe u EEP, tako da nisu potrebne dodatne mere zaštite prilikom izvoza ličnih podataka u te zemlje. Međutim, u zemljama koje ne poseduju ovo odobrenje, koristićemo odgovarajuće mere zaštite da bismo sprečili prenos ličnih podataka, kao što su ugovorne klauzule Evropske komisije ili obavezujuća korporativna pravila koja su u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Možete kontaktirati sa nama na osnovu informacija koje su navedene u odeljku „Kontakt“ ukoliko želite da dobijete primerak konkretnih mera zaštite koje se primenjuju prilikom izvoza vaših ličnih podataka.

Šta preduzimamo da bismo zaštitili lične podatke?

Preduzećemo sve neophodne mere da bi se sa vašim ličnim podacima postupalo na bezbedan način i u skladu sa Politikom zaštite privatnosti.

Sve informacije koje nam obelodanite pohranjuju se na našim bezbednim serverima.

Ukoliko smo vam dali (ili ste vi odabrali) lozinku koja vam omogućava pristup određenim delovima naših veb-stranica, odgovorni ste da je tretirate kao poverljivu informaciju. Zamolićemo vas da je nikome ne saopštite.

Nažalost, prenošenje informacija putem interneta nije u potpunosti bezbedno. Iako ćemo učiniti sve da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost ličnih podataka koji se prenose na naše veb-stranice – svako prenošenje je na sopstveni rizik. Kada dobijemo informacije od vas, koristimo stroge procedure i bezbednosne funkcije kako bismo sprečili neovlašćeni pristup.

Šta je sa linkovima ka drugim stranicama?

Naše veb-stranice i fan stranice na društvenim mrežama mogu povremeno da sadrže linkove ka veb-stranicama i od veb-stranica naših partnerskih mreža, povezanih subjekata i ostalih trećih lica. Ako pratite link ka nekoj od ovih veb-stranica, obratite pažnju na to da svaka od njih ima svoju politiku zaštite privatnosti i da mi ne prihvatamo odgovornost i obavezu za te politike. Proverite te politike pre nego što ostavite svoje lične podatke na tim stranicama.

Vaša prava i načini kontaktiranja

Marketing

Imate pravo da od nas tražite da ne obrađujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe. Uglavnom vas obaveštavamo ili tražimo vašu saglasnost (pre nego što prikupimo vaše podatke), ukoliko nameravamo da ih koristimo u pomenute svrhe ili da ih u iste svrhe obelodanimo trećem licu. Možete da iskoristite svoje pravo da sprečite ovakvu obradu podataka tako što ćete obeležiti polje za potvrdu na obrascima koje koristimo za prikupljanje ličnih podataka ili kliknuti na otkazivanje pretplate na dnu imejlova koje vam šaljemo u reklamne svrhe. Takođe, u svakom trenutku možete da iskoristite pomenuto pravo tako što ćete poslati formular koji se nalazi na ovoj stranici: [https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/].

Ažuriranje informacija

Nastojimo da osiguramo da vaši lični podaci budu tačni. Da biste nam u tome pomogli, trebalo bi da nas obavestite o svakoj promeni ličnih podataka koje ste nam dostavili, tako što ćete nas kontaktirati koristeći informacije iz odeljka „Kontakt“.

Vaša prava

Ukoliko se prilikom komunikacije sa nama nalazite u EEP, imate pravo da pod određenim uslovima od nas zahtevate da:

 • Vam dostavimo pojedinosti o tome kako koristimo i obrađujemo vaše lične podatke;
 • Vam dostavimo primerak vaših ličnih podataka koje posedujemo;
 • ispravimo netačne lične podatke i dopunimo nepotpune lične podatke o vama koje obrađujemo;
 • obrišemo lične podatke za koje više nemamo osnov da ih obrađujemo; i
 • ograničimo način obrade vaših ličnih podataka dok razmatramo vaš zahtev.

Pored toga, pod određenim uslovima imate pravo da:

 • povučete svoju saglasnost ako se obrada podataka zasniva na saglasnosti;
 • zatražite od nas da podatke koje ste nam dostavili i koje i dalje čuvamo prebacimo elektronskim putem trećem licu;
 • se usprotivite obradi ličnih podataka koja se vrši na osnovu „legitimnih interesa“ ili „javnog interesa“ osim ukoliko naši razlozi za pomenutu obradu podataka prevagnu nad vašim interesima, pravima i slobodama; i
 • da se u svakom trenutku usprotivite direktnom marketingu (uključujući svaki vid profilisanja u ovu svrhu).

Ova prava podležu određenim izuzecima u svrhu zaštite javnog interesa (npr. sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela) i naših interesa (održavanje zakonskih privilegija) i može da se desi da nisu dostupna u zemlji u kojoj se nalazite.

Ukoliko imate pravo da postupite u skladu sa gorenavedenim, možete ga iskoristiti tako što ćete dostaviti formular koji se nalazi na ovoj stranici: [https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/].

Ako niste zadovoljni načinom na koji koristimo vaše lične podatke ili našim odgovorom na ostvarivanje pomenutih prava, imate pravo da se žalite na: [email protected].

Kontakt

Sva pitanja, komentari i zahtevi koji se odnose na politiku zaštite privatnosti su poželjni i potrebno ih je poslati na: [email protected].

Ažuriranja ove politike

Sve izmene Politike zaštite privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i, po potrebi, ćemo vas o tome obavestiti putem imejla. Redovno proveravajte da li je došlo do promena ili ažuriranja ove politike.

Politika privatnosti poslednji put je ažurirana u maju 2018. godine.

Pravni osnov za korišćenje ličnih podataka

[Pravni osnov [dostupan putem linka]]

Sledeće kategorije predstavljaju glavni pravni osnov koji opravdava korišćenje vaših ličnih podataka:

Saglasnost: kada ste saglasili sa time da možemo da koristimo vaše podatke (biće vam dostavljen formular za davanje saglasnosti u vezi sa pomenutim korišćenjem [i možete povući saglasnost na osnovu razloga opisanih u ovoj Politici ILI [navedite razloge za povlačenje saglasnosti]]).

Izvršenje ugovora: kada su vaše informacije neophodne da bismo sklopili ili realizovali ugovor sa vama.

Zakonska obaveza: kada moramo da koristimo vaše informacije u skladu sa zakonskom regulativom.

Legitimni interesi: kada vaše informacije koristimo da bismo ostvarili legitimni interes i kada naši razlozi za njihovo korišćenje prevagnu nad vašim pravima za zaštitu podataka.

Navedene kategorije predstavljaju glavni pravni osnov koji obično koristimo da bismo opravdali korišćenje Posebnih kategorija vaših ličnih podataka i podatka o osudama za krivično delo:

Tužbeni zahtev: kada su vaše informacije neophodne da bismo mogli da formiramo, branimo, vodimo ili uložimo tužbeni zahtev protiv vas, nas ili treće strane.

Značajan javni interes: Obrada podataka je neophodna usled značajnog javnog interesa u skladu sa domaćim zakonima ili zakonima EU.

Izričita saglasnost: Kada ste dali izričitu saglasnost za obradu ličnih podataka za jednu ili više konkretnih namena. Možete slobodno da povučete svoj pristanak tako što ćete nas kontaktirati na način kako je opisano u odeljku „Kontakt“. Ukoliko tako postupite, nećemo biti u mogućnosti da vam dostavimo proizvode i usluge koje iziskuju korišćenje takvih podataka

GDE

SE NALAZIŠ?