TERMS OF USE

Carlsberg smatra da naši brendovi piva konzumentima treba da ponude osveženje i odgovorno uživanje. Odrasli treba odgovorno da ih konzumiraju i treba da izbegavaju njihovu zloupotrebu.

http://www.responsibledrinking.org

Uvod

Veb-sajtovima www.somersby.com i www.somersbycider.com (Sajt) upravlja Carlsberg Breweries A/S] (mi, naša strana, naš). Registrovani smo u Danskoj pod matičnim brojem 25508343 sa registrovanim sedištem na adresi 100 Ny Carlsberg Vej, 1799 Kopenhagen V, Danska. S vremena na vreme naša povezana društva mogu upravljati ili postavljati sadržaj na naš sajt. Naša povezana društva obuhvataju sve naše podružnice ili holding kompanije i svaku podružnicu takvih holding kompanija.

Ovi Uslovi korišćenja (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u njima) navode uslove korišćenja prema kojima možete koristiti naš sajt, bilo kao gost ili kao ili registrovani korisnik. Korišćenje našeg sajta uključuje pristup, pretraživanje ili registrovanje za korišćenje našeg sajta.

Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre upotrebe našeg sajta, jer će se oni primenjivati na korišćenje našeg sajta. Takođe preporučujemo da pročitate našu Politiku privatnosti i Politiku kolačića i odštampate kopiju ovog dokumenta za kasniju upotrebu.

Pristupanjem i korišćenjem našeg sajta, prihvatate pravila uslova korišćenja i saglasni ste da ćete ih poštovati. Ona predstavljaju pravni sporazum između vas i nas koji se može izmeniti isključivo uz našu saglasnost. Treba ih čitati zajedno sa ostalim primenljivim uslovima u nastavku i svim podacima na našem sajtu u vezi sa načinom funkcionisanja sajta i raspoloživim uslugama.

Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima korišćenja, molimo da odmah prestanete sa korišćenjem našeg sajta.

Ostali primenljivi uslovi

Ovi uslovi korišćenja upućuju na sledeće dodatne uslove, koji se takođe primenjuju na korišćenje našeg Sajta:

  • Našu Politiku privatnosti, koja predviđa uslove prema kojima obrađujemo podatke o ličnosti koje prikupimo od vas ili koje nam vi dostavite. Garantujete da su svi podaci koje nam dostavite tačni.
  • Našu Politiku kolačića, koja pruža informacije o kolačićima na našem Sajtu. Korišćenjem našeg Sajta pristajete na upotrebu kolačića.
  • Našu Politiku prihvatljivog korišćenja, koja predviđa dozvoljene i zabranjene načine korišćenja našeg Sajta. Morate poštovati Politiku prihvatljivog korišćenja kada koristite naš Sajt.

Izmene naših uslova i izmene sajta

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme promenimo ove Uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja izmenom istih na našem sajtu. Molimo da ovu stranicu proveravate s vremena na vreme i obratite pažnju na sve izmene koje pravimo, jer vas one obavezuju.

Možemo ažurirati sajt s vremena na vreme i možemo promeniti sadržaj u bilo kom trenutku. Međutim, imajte u vidu da sadržaj na sajtu može biti zastareo u bilo kom trenutku i da mi nemamo nikakvu obavezu da ga ažuriramo.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, biti bez grešaka ili propusta.

Pristupanje Sajtu

Naš Sajt vam je na raspolaganju besplatno.

Ne garantujemo da će Sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti na raspolaganju bez prekida ili bez grešaka. Pristup Sajtu dozvoljen je na privremenoj osnovi. Možemo obustaviti, povući, ukinuti ili promeniti naš Sajt u celini ili delimično, bez ranijeg obaveštenja. Ne snosimo odgovornost prema vama ako naš Sajt iz bilo kog razloga postane nedostupan u bilo koje vreme ili u bilo kom periodu.

Odgovorni ste za obezbeđivanje svega što je neophodno da biste pristupili našem Sajtu. Takođe, ne možemo garantovati i ne garantujemo da bilo koji sadržaj na našem Sajtu neće biti bez kontaminiranih sadržaja, virusa i/ili drugog koda koji ima štetne ili destruktivne karakteristike. Snosite odgovornost za sprovođenje dovoljnih procedura i provera virusa (uključujući antivirusne i druge bezbednosne provere) kako biste zadovoljili svoje konkretne zahteve za bezbednost i pouzdanost ulaznih i izlaznih podataka.

Takođe, odgovorni ste za to da sva lica koja pristupaju našem Sajtu preko vaše internet konekcije budu upoznata sa ovim Pravilima korišćenja i drugim odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

Ne tvrdimo da je sadržaj dostupan na našem Sajtu ili preko njega odgovarajući, ili dostupan na svim lokacijama. Možemo ograničiti raspoloživost našeg Sajta ili bilo koje usluge ili proizvoda, u odnosu na bilo koje lice ili geografsku oblast u bilo kom trenutku.

Ne smete zloupotrebljavati naš Sajt namernim unošenjem ili prenosom virusa, trojanaca, parazitskih programa (crva), logičkih bombi ili drugog materijala koji je neprijateljski ili tehnološki štetan. Ne smete pokušati da ostvarite neovlašćeni pristup ili da ometate ispravno funkcionisanje našeg Sajta, a naročito ne smete pokušati da zaobiđete bezbednosne provere, da manipulišete, hakujete ili na drugi način poremetite naš Sajt ili bilo koji kompjuterski sistem, server, ruter odnosno neki drugi uređaj povezan sa internetom. Imajte u vidu da kršenje ovih odredbi za posledicu može imati prekršajnu i/ili krivičnu odgovornost. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim funkcijama ili delovima našeg Sajta, ili celom Sajtu.

Registracija

Ukoliko se od vas traži da popunite obrazac za registraciju ili pružite druge informacije, podaci koje obezbedite moraju biti tačni, precizni i potpuni. Molimo vas da nas blagovremeno obavestite o svim promenama informacija koje nam dostavite.

Ukoliko izaberete ili dobijete šifru za identifikaciju korisnika, lozinku ili drugu informaciju kao deo naših bezbednosnih procedura, te informacije morate tretirati kao poverljive i ne smete ih otkriti bilo kojoj trećoj strani. Zadržavamo pravo da onemogućimo šifru za identifikaciju korisnika ili lozinku, bilo da ste je izabrali vi ili da smo vam je mi dodelili, u bilo kom trenutku, ukoliko se prema našem mišljenju niste pridržavali odredbi ovih Uslova o korišćenju.

Ako znate ili sumnjate da bilo ko osim vas zna vaš identifikacioni kod korisnika ili lozinku, morate nas blagovremeno obavestiti preko imejla [email protected].

Prava intelektualne svojine

Osim ako nije drugačije naznačeno, mi smo vlasnik ili korisnik licence nad svim pravima intelektualne svojine na našem Sajtu, kao i nad celokupnim materijalom koji se na njemu objavljuje. Ti radovi su zaštićeni zakonima o autorskom pravu i sporazumima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Vlasnici smo ili korisnici licence zaštitnih znakova koji se javljaju na našem Sajtu i svih povezanih zaštićenih naziva, logotipova i uređaja, osim ako je naznačeno drugačije.

Možete odštampati jednu kopiju i preuzeti izvode ili materijale sa našeg Sajta isključivo za ličnu upotrebu i sav iskopirani materijal mora sadržati sva obaveštenja o autorskim pravima ili druga obaveštenja o vlasništvu koja su na njemu. Ne smete izmeniti fizičke ili digitalne kopije bilo kojih materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način i ne smete koristiti bilo koje ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koji grafički materijal odvojeno od pratećeg teksta.

Takvim preuzimanje ili kopiranjem ne stičete bilo kakvo pravo, svojinu ili interes nad preuzetim materijalima ili softverom. Materijal na našem Sajtu ne možete koristiti na bilo koji drugi način (uključujući reprodukcije, osim kako je prethodno navedeno, objavljivanje, izmene ili distribuciju) bez naše prethodne saglasnosti.

Naš status (i status naših imenovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem Sajtu uvek se mora navesti.

Ne smete koristiti bilo koji deo sadržaja na našem Sajtu u komercijalne svrhe bez pribavljanja licence od nas ili naših davaoca licence.

Ukoliko odštampate, umnožite ili preuzmete bilo koji deo našeg Sajta i tako prekršite ove uslove, vaše pravo da koristite ovaj Sajt će odmah prestati i morate, prema našem izboru, vratiti ili uništiti sve kopije materijala koje ste napravili.

Tačnost informacija

Informacije na našem Sajtu su date samo za opšte informisanje. Uložićemo razumne napore kako bismo osigurali da su informacije na našem Sajtu tačne, ali sadržaj, komentari, kritike i drugi materijali na našem Sajtu nisu predviđeni kao saveti na koje se treba osloniti. Morate pribaviti stručne ili specijalističke savete pre preuzimanja ili uzdržavanja od bilo kog postupanja po osnovu sadržaja na našem Sajtu.

Ne dajemo izjave niti garancije, bilo izričite ili prećutne, da su bilo koje informacije tačne, potpune i ažurne, do maksimalne mere dozvoljene zakonom, ne prihvatamo odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu usled bilo kakvog oslanjanja na takve informacije od strane vas ili bilo kog lica kome prenesete takve informacije. Ukoliko pronađete netačne informacije na našem Sajtu, molimo da nam se obratite na imejl [email protected], a mi ćemo se potruditi da ih ispravimo, ukoliko smo saglasni, čim to bude moguće.

Komentari

Mišljenja ili kritike koje se postave na naš Sajt su odgovornost njihovih autora i ni na koji način ne predstavljaju izraz naših stavova. Ne dajemo izjave niti garancije, bilo izričite ili prećutne, o takvim mišljenjima ili kritikama, uključujući u pogledu njihove zakonitosti ili tačnosti i odričemo se svake odgovornosti u vezi sa njima u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom.

Takmičenja

Svako takmičenja koje se sprovede ili promoviše na našem Sajtu reguliše se odredbama i uslovima specifičnim za to takmičenje.

Linkovi ka ovom i drugim veb-sajtovima

S vremena na vreme možemo postaviti linkove koji će vam omogućiti da pristupite veb-sajtovima ili trećim stranama direktno sa našeg Sajta. Takvi sajtovi trećih strana nisu pod našom kontrolom i, osim ako nije drugačije navedeno, ni na koji način ne doprinosimo sadržaju na takvim veb-sajtovima. Kada kliknete na link ka tim sajtovima, napuštate oblast koja je pod našom kontrolom, te ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koje probleme koji nastanu u vezi sa upotrebom vaših podataka od trećih strana, sadržajem naših sajtova ili proizvodima, ili uslugama koje vam ti sajtovi nude.

Zadržavamo pravo, prema sopstvenom nahođenju, da zabranimo linkove sa drugog sajta ka materijalima ili informacijama na našem Sajtu.

Naša odgovornost

Iako se nadamo će da naš Sajt biti od interesa korisnicima, odričemo se svih uslova, garancija, izjava ili drugih uslova koji se mogu primenjivati na naš Sajt ili bilo koji sadržaj na njemu, bilo izričito ili prećutno, u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom. Nećemo biti odgovorni prema bilo kom korisniku za bilo koji gubitak ili štetu, bilo iz ugovora, delikta (uključujući nemar), kršenje zakonske obaveze, ili drugih kršenja, čak i ako su predvidljivi, a koji nastaju na osnovu ili u vezi sa:

  • korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja našeg Sajta; ili
  • korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj prikazan na našem Sajtu.

Ako koristite naš Sajt kao potrošač, ne snosimo odgovornost prema vama za bilo koji gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid ili gubitak poslovne prilike i odgovaramo samo za gubitke koji su razumno predvidljivi.

Ako koristite naš Sajt kao poslovni korisnik, ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost prema vama za bilo koji:

  • gubitak profita, prodaje, poslovanja ili prihoda;
  • prekid poslovanja;
  • gubitak očekivanih ušteda;
  • gubitak poslovne prilike, gudvila ili ugleda; ili
  • direktni ili posledični gubitak, ili štetu.

Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koja nastane usled virusa, distribuiranog napada za uskraćivanje usluga ili drugog tehnološki štetnog materijala koji može zaraziti vašu kompjutersku opremu, kompjuterske programe, podatke ili drugi privatni materijal usled vašeg korišćenja Sajta ili preuzimanja materijala postavljenog na Sajt, ili na bilo kom veb-sajtu povezanom sa njim.

Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj veb-sajtova čiji su linkovi na našem Sajtu. Njih ne treba tumačiti kao našu podršku tih povezanih veb-sajtova. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koja može nastati usled vaše upotrebe istih.

Ne isključujemo niti ograničavamo na bilo koji način našu odgovornost prema vama ukoliko bi bilo nezakonito to uraditi. Izričito ograničavamo našu odgovornost do maksimalne mere moguće u skladu sa zakonima u Danskoj.

Postavljanje sadržaja na naš Sajt

Kada god iskoristite funkciju koja vam omogućava da postavite sadržaj na naš Sajt ili da stupite u kontakt sa drugim korisnicima našeg Sajta, morate se pridržavati standarda za sadržaj koji su predviđeni u Politici prihvatljivog korišćenja.

Garantujete da su takvi sadržaji usaglašeni sa tim standardima i odgovarate nama i nadoknađujete nam svako kršenje takve garancije. Ukoliko ste korisnik-potrošač, to znači da ćete biti odgovorni za svaki gubitak ili štetu koju pretrpimo usled kršenja vaše garancije.

Sadržaj koji postavite na Sajt ne smatra se poverljivim ili vlasničkim. Zadržavate sva vlasnička prava na svoj sadržaj, ali je neophodno da nam odobrite ograničenu licencu za korišćenje, skladištenje i kopiranje tog sadržaja i da ga distribuirate i stavite na raspolaganje trećim stranama. Prava koja odobrite za nas su opisana u sledećem odeljku (Prava koja odobrite).

Možemo obelodaniti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji sadržaj koji postavite ili otpremite na Sajt predstavlja kršenje njihovih prava intelektualne svojine ili njihovog prava na privatnost.

Ne preuzimamo odgovornost prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili tačnost sadržaja koji na Sajt postavite vi ili bilo koji drugi korisnik.

Imamo pravo da uklonimo svaku objavu koju postavite na naš Sajt ukoliko, prema našem mišljenju, vaša objava nije u skladu sa standardima sadržaja predviđenim u Politici prihvatljivog korišćenja.

Stavovi koje drugi korisnici iznesu na našem Sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrednosti.

Isključivo ste odgovorni za obezbeđivanje rezervne kopije sadržaja.

Prava koja odobrite

Kada otpremite ili postavite sadržaj na naš Sajt, odobravate nam trajnu, globalnu, neisključivu i prenosivu licencu bez naknada za korišćenje, umnožavanje, pripremu izvedenih radova, prikaz i izvođenje tog korisnički generisanog sadržaja u vezi sa uslugom koju pruža naš Sajt i širom različitih medija, uključujući promovisanje našeg Sajta.

Dostupnost

Prepoznajemo potrebu da ovaj Sajt bude dostupan i jednostavan za korišćenje bez obzira na tehnologiju ili sposobnosti.

Iako težimo prihvaćenim smernicama i standardima za dostupnost i upotrebljivost, nije uvek moguće da to obezbedimo u svim delovima Sajta. Sadržaj koji obezbeđuju naši nezavisni partneri i korisnici Sajta možda neće biti u skladu sa takvim smernicama i standardima.

Konstantno tražimo načine da unapredimo nivo dostupnosti i upotrebljivosti našeg Sajta. Ukoliko pronađete nešto za šta je potrebno unapređenje ili imate poteškoće u korišćenju Sajta, molimo vas da nas obavestite.

Opšte

Sva formalna pravna obaveštenja treba poslati u naše prethodno navedeno registrovano sedište i označiti za pažnju generalnog savetnika, Grupa za pravna pitanja.

Ukoliko ne ostvarimo određeno pravo, to ne znači da se odričemo tog prava. Ne smete nam ustupiti, niti preneti svoja prava u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koji deo ovih Uslova korišćenja neizvršiv kao pravno pitanje, to neće uticati na druge delove ovih Uslova korišćenja i oni će ostati na snazi. Ako ste potrošač, imajte u vidu da se ovi Uslovi korišćenja, njihov predmet i formiranje regulišu zakonima u Danskoj u maksimalnoj mogućoj meri. Saglasni smo i mi i vi da će isključivu nadležnost u maksimalnoj mogućoj meri imati sudovi u Danskoj.

Ukoliko ste firma, ove Uslove korišćenja, njihov predmet i formiranje (i sve neugovorne sporove ili potraživanja) regulišu zakoni Danske. Prihvatamo isključivu nadležnost sudova u Danskoj.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate problema sa našim Sajtom ili želite da pošaljete komentar, slobodno nam se obratite na imejl [email protected]

Updates

Ova Pravila korišćenja poslednji put su ažurirana u maju 2018. godine.

GDE

SE NALAZIŠ?